Blog-IMPACT on the Job-Cultuurverandering

Men neme een gevestigde organisatie. Een getoetst beleidsplan, duidelijke missie en heldere visie. En een team vol talenten om dit waar te maken. Succes verzekerd? Helaas is de werkelijkheid vaak anders.
Om een organisatie te laten floreren, is het de kunst om te begrijpen waarom acties uitblijven terwijl de ‘wil’ er wel lijkt te zijn. Organisatiecultuur is net als een ijsberg, het grootste deel is niet direct zichtbaar, maar heeft wel een enorme impact op het prestatievermogen van het geheel. Je zou kunnen stellen dat de formele organisatiestructuur zich boven water bevindt (visie, doelen, processen, formele hiërarchie en structuren) en dat de informele organisatiecultuur zich onder water aan het eerste zicht onttrekt (gedeelde overtuigingen, tradities, ongeschreven regels, informele hiërarchie e.d.). Het is waanzinnig belangrijk de informele organisatiestructuren te respecteren en de juiste aandacht te geven wanneer je met je organisatie versneld wilt veranderen.
Peter Drucker vat dit gegeven kernachtig samen door te stellen… ‘Culture eats strategy for breakfast!’ Anders gezegd: Als je organisatiestructuur de formidabele Titanic is, en je informele organisatiecultuur een ijsberg…. dan wint de ijsberg!
Wat de organisatiecultuur zo interessant en vooral uitdagend maakt, is dat dit niet simpelweg de som der individuen is, maar een groepsdynamiek, waarbij individuen zich onbewust laten beïnvloeden door de omgeving waarin en de mensen waarmee ze werken. Om hiermee succesvol aan de slag te kunnen is het voorwaardelijk dat je zelf geen onderdeel uitmaakt van die dynamiek. Als je er namelijk zelf inzit, zie je het niet scherp genoeg meer om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Niet omdat je dat niet wilt, maar simpelweg omdat je eigen filters, ervaringen, overtuigingen, relaties en belangen je dan in de weg staan. Een onafhankelijke externe ‘uitkijk in het kraaiennest’ is dan nodig om de gehele ijsberg werkelijk in beeld te krijgen voordat de aanvaring een feit is.
Risicomijdend stil in het water gaan liggen is hierbij overigens geen optie. Alleen door samen te bewegen worden patronen werkelijk zichtbaar en kunnen ze worden aangepakt of versterkt. Het succes zit hem in de krachtige combinatie van actie richting het gezamenlijke doel én samen actief ontdekken hoe de onderkant van de ijsberg er nu werkelijk uitziet. Zodra we vanuit actie de waterlijn kunnen laten zakken, zien we veelal vier thema’s:
Inclusie
Hoor ik bij dit team? Ben ik het eens met het doel van dit team? Wil ik wel bij dit team horen? Pas ik in dit team? Voel ik passie op het gemeenschappelijke doel?
Invloed
Hoe belangrijk is mijn stem? Wordt er naar mij geluisterd? Wie bepaalt? Doe ik ertoe? Kom ik tot mijn recht? Word ik gewaardeerd?
Intimiteit
Wat deel ik binnen het team en wat houd ik voor mijzelf? Met wie voel ik me verbonden? Hoe betrokken zijn de andere teamleden bij de groep en het doel?
Inspiratie
Hoe inspirerend is dit team? Welke teamleden hebben goede ideeën? Durven we out-of-the-box te denken én te doen?
Door deze thema’s zichtbaar te maken en te combineren met gezamenlijk ‘doen’, wordt de onderkant van de ijsberg steeds duidelijker en daarmee beter in te zetten ter ondersteuning van de gewenste verandering. Ambitie, passie en betrokkenheid… ze liggen niet aan de oppervlakte.
Maar zodra je er zicht op hebt kun je volle kracht vooruit!

Benieuwd wat we voor jouw team kunnen doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.