Verandermanagement

Verandermanagement houdt zich bezig met de centrale vraag: ‘Hoe kunnen we onze medewerkers helpen naar een way of working die meer focus, plezier en resultaat oplevert?’

Een bedrijf is in de kern een groep mensen die toewerken naar een gezamenlijk hoger doel. Hoe effectiever en plezieriger men hieraan werkt, des te sneller worden (sub)doelen gerealiseerd en des te hoger het rendement. Binnen de meeste bedrijven ontstaat door de jaren heen een ‘vaste’ en ‘algemeen geaccepteerde’ manier van werken. Echter omdat de omgeving dynamisch is, zal ook het bedrijf zich moeten evolueren. Immers: ‘Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen.’ Mensen zijn van nature echter gewoontedieren. Ons brein houdt niet van veranderingen omdat het zorgt voor onzekerheden en het extra denkkracht en dus brandstof vergt. Veranderintenties leveren daardoor regelmatig weerstand op bij de betrokkenen. Het is de kunst om medewerkers (deels bewust, deels onbewust) te verleiden om mee te veranderen. Succesvol verandermanagement is gericht op het creëren van gedragen verandering en maakt op slimme manier gebruik van inzichten uit de neurowetenschap en sociale psychologie.

Hoewel er verschillende verandermodellen en technieken zijn, lijken de meest succesvolle veranderprogramma’s zich vooral te richten op de invulling van de volgende aspecten: 1. Herijking van ‘de bedoeling’, ‘de purpose’ het bedrijf. 2. Communiceren hoe de gewenste verandering zal bijdragen aan de realisatie van de bedrijfspurpose. 3. Medewerkers uitdagen om zelf mee te werken aan het vinden van de nieuwe ‘way of working’. 4. Maximaal rekening te houden met waar mensen goed in zijn en waar men plezier aan beleeft. 5. (Deel)resultaten gebruiken als reflectiemiddel, inspiratie en brandstof om de verandering verder te perfectioneren.

Wil je meer lezen over leiderschap- en teamontwikkeling? Lees dan verder op onze home-page en download het e-book: ‘Realiseer bevlogen groeiversnelling in 100-dagen.’