Blog-IMPACT on the Job-Transformeren

Over het algemeen vinden mensen veranderingen niet fijn. Ineens moeten dingen anders, terwijl ze al jarenlang op dezelfde manier gedaan worden. “Waarom moeten we veranderen?”
De spijker op zijn kop. Het ‘waarom’ is namelijk de cruciale vraag in succesvolle verandermanagement-trajecten. Want niet weten waarom te veranderen, heeft uiteindelijk hetzelfde effect als niet veranderen. Dus is het de taak van iedere leidinggevende om deze vraag zodanig te beantwoorden, dat er wél wat gebeurt. Dat er actie en reactie tot stand komen. Dat intrinsieke motivatie hoogtij gaat vieren. En dat problemen, uitdagingen worden. De uitdaging voor de leidinggevende hierbij is niet in te zetten op doen op de korte termijn (veranderen), maar op weten en voelen ‘waarom’ de verandering gewenst is op de langere termijn (transformatie).

Veranderen vs. Transformeren:

  • Veranderen gaat over wat en hoe. Transformeren over het waarom.
  • Veranderen is opgelegd van buitenaf. Transformeren is intrinsiek en dus een keuze.
  • Veranderen gaat over uitvoeren. Transformeren over (in)zicht op het waarom van de verandering.
  • Veranderen geeft kort durende resultaten. Transformeren geeft blijvende resultaten.
Verandermanagement gaat over onder invloed van anderen gedrag of gewoontes aanpassen om een bepaald gewenst resultaat te bereiken. Transformatie daarentegen, gaat over het ontsluiten van intrinsiek gedreven acties, zodanig dat het gewenste resultaat wordt versneld en zelfs overtroffen. Ofwel, bij transformatie is het waarom glashelder en het nemen van passende actie een vanuit ratio én gevoel logische keuze.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Want vaak lijken de oude en vertrouwde methoden sneller resultaat op te leveren. Sneller blijkt echter niet altijd beter (uit onderzoek blijkt echter dat 70% van alle veranderinitiatieven faalt vanwege haastig ‘doen’ zonder aanwezige écht richtinggevende ambitie). Kijk maar naar mensen die snel gewicht verliezen omdat anderen zeggen dat ze te dik zijn. Of snel de kozijnen overschilderen, zonder te schuren. Grote stappen snel thuis denkt men dan. Een daadwerkelijke transformatie, succesvol veranderen, vraagt echter om eerst (ogenschijnlijke) vertraging om daarna langdurig te kunnen versnellen.

Verandermanagement nieuwe stijl:

  • Een innerlijke overtuiging is blijvend en hoeft niet steeds getoetst of bijgestuurd te worden;
  • Ook voor toekomstige veranderingen is met een transformatie de basis al gelegd;
  • Bij een transformatie streeft iedereen hetzelfde hoger doel na;
  • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers hebben een open, positieve blik – vaak blijken de ingrediënten die nodig zijn om versneld tot het gewenste resultaat te komen, al aanwezig;
  • En, last but not least, intrinsiek gemotiveerde medewerkers gaan enthousiast en bevlogen aan het werk en zoals je weet… enthousiasme en plezier werken aanstekelijk!
Transformeren. Dat verandert de zaak!

Benieuwd wat we voor jouw team kunnen doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.