Nee dit stukje gaan niet over #metoo. Wel over teamleider David. Die zich door zijn leidinggevende Han heeft laten verleiden om onder grote druk ander gedrag te vertonen dan normaal. Dat had hij beter niet kunnen doen. Hij kreeg de volle laag van zijn team en zijn leidinggevende.
David is het type teamleider dat graag werk en vertrouwen delegeert aan zijn team. Hij geeft aan wat hij wil, maar laat het aan de teamleden over hoe ze het gaan uitvoeren. Ook de verantwoordelijkheid om de doelen te halen legt hij bij de teamleden neer. Hij vindt dat ze niet voor niks in zijn team zitten. Het zijn professionals die als professionals behandeld willen worden. Zijn teamleden vinden dat prettig. Het geeft ze vrijheid. Bovendien zit er niet de hele tijd iemand over je rug mee te kijken wat je aan het uitvoeren bent. Ze stemmen daar waar nodig af met David. Een bevlogen team dat scoort zonder dat de leider meespeelt.
Voor David betekent het kunnen loslaten. Hij kan zich richten op waar hij als leidinggevende voor is ingehuurd. Richting geven, doelen stellen en het coachen van zijn team. Lastig is wel dat hij in het werkoverleg met zijn leidinggevende Han meestal niet de gevraagde controle lijstjes paraat heeft. Zijn antwoord is meestal “dat zoek ik uit of ik vraag het aan mijn collega’s”. Hij vindt dat zelf niet getuigen van zwakte of gebrek aan overzicht. Hij ziet het als de kracht van het loslaten. Maar Han denkt daar anders over. Deze is meer van type ‘vertrouwen is goed maar controle is beter’. Han verwacht dat zijn teamleiders alle lijstjes met informatie tijdens het werkoverleg gereed hebben en voortdurend op de hoogte zijn van alle details. Na enige strubbelingen is David er toch in geslaagd zijn manier van werken te kunnen handhaven. Omdat de resultaten goed waren. So far so good.
Tot de dag van Zero Tolerance. Er was iets goed fout gegaan in de systemen van het hoofdkantoor. Het team van David moest bij alle klanten langs om controles uit te voeren. Van het hoofdkantoor mocht er niets fout gaan. Zero Tolerance werd er gezegd. Met dreiging van strafmaatregelen. De druk was nog nooit zo groot geweest. David kreeg van leidinggevende Han een lijstje met daarop alle klanten in zijn team waar iets mee moest gebeuren. Met de boodschap om eind van de week rapport uit te brengen. In plaats van het lijstje te laten voor wat het was en zijn team te vragen alle klanten te benaderen, stuurt hij het lijstje linea recta door naar zijn teamleden met het verzoek de klanten met spoed te benaderen en aan hem te rapporteren. Het resultaat was dat de klanten op het lijstje keurig werden opgezocht, maar niet werd nagedacht of het lijstje van Han wel compleet was. Later bleek dat er klanten ontbraken. Woedende reacties van het hoofdkantoor en natuurlijk van Han. Hoe kon dit gebeuren! Je kan toch zelf nadenken! Was de boodschap van Zero Tolerance niet duidelijk genoeg? De reactie van Davids team was helder. Je vroeg de klanten op het lijstje te bezoeken en dat hebben we gedaan. David kreeg op zijn donder van Han en kwam tijdelijk met zijn team onder verscherpt toezicht.
David maakte de fout om zelf de uitvoering op te pakken in plaats het bij zijn team te laten. Wat hij normaal zou doen. Dat afwijkende gedrag van hem leidde tot afwijkend gedrag van zijn teamleden. David heeft zich laten verleiden door een natuurlijke management-reflex die ontstaat bij grote druk. Druk leidt tot angst, angst leidt tot controle, controle leidt tot minder nadenken, afschuiven van eigen verantwoordelijkheid en het neerleggen bij de ander. Bas Kodden, Director of the Executive MBA program at Nyenrode Business Universiteit en partner bij IMPACT on the Job, heeft het over ‘instappen en uitstappen’ op het juiste moment. Veel leidinggevenden stappen volgens hem in wanneer ze uit moeten stappen en stappen uit wanneer ze in moeten stappen. Zoals in dit geval teamleider David. Hij stapte in door controle uit te oefenen. Terwijl hij uit had moeten stappen door zijn team de gelegenheid te geven het werk zelf op te pakken.
Uiteindelijk is het goed gekomen met David en Han. Na een goed gesprek, waarin David zijn fout toegaf en uit had gelegd hoe het proces was gelopen, kreeg hij van Han toch de kans om met zijn leiderschapsstijl door te gaan. Omdat de resultaten tot nu toe altijd voortreffelijk waren. David  heeft zich voorgenomen zich nooit meer te laten verleiden. Althans, niet door zijn leidinggevende.
 

Benieuwd wat we voor jouw team kunnen doen?