Het verschil tussen ‘tevreden medewerkers’ en ‘bevlogen medewerkers’ is dagelijks zichtbaar. Bevlogen medewerkers leggen de lat steeds wat hoger en zetten ook de extra stap om het verschil te maken.  

De directeur van een dienstverlenend bedrijf met 450 medewerkers begrijpt er niets meer van. Jaarlijks laat het bedrijf een Medewerker-Tevredenheid-Onderzoek (MTO) uitvoeren onder alle medewerkers. Al jaren op rij blijkt uit het MTO dat het bedrijf beschikt over bovengemiddeld tevreden medewerkers. Dat lijkt prachtig… maar helaas is de ervaring op de werkvloer anders. De sfeer is regelmatig ronduit zuur.

“Onze ‘tevreden’ mensen hebben helaas altijd wel iets te zeuren. Er ontstaat snel een nare sfeer op de werkvloer. Dit leidt tot ongewenst vertrek van goede mensen en ons verzuimpercentage liegt er ook niet om. Maar het meest vervelende is dat onze klanten aangeven in praktijk weinig merken van onze hoge MTO-scores. Ze ervaren de medewerkers wel als vriendelijk en correct. Maar ook als afwachtend en weinig betrokken. We begrijpen hier niets van.” Aldus de directeur.

Na een korte workshop waarin we bovenstaande met het directieteam bespraken kwamen zij al snel tot een waardevol inzicht:

Er zijn belangrijke verschillen tussen iemand die ‘tevreden’ en iemand die ‘bevlogen’ is.

Het meest opvallende tussen tevreden en bevlogen medewerkers is het verschil in gedrag tussen beiden. Dit verschil ontstaat door hoe men dagelijks mentaal in de wedstrijd zit.

DE TEVREDEN MEDEWERKER

Een tevreden medewerker is gelukkig met zijn werkomgeving, arbeidsvoorwaarden, werkdruk, collega’s, werkzaamheden. Hij zit daarbij, gevoelsmatig, op de top van de berg van wat in zijn situatie mogelijk is zonder al te veel moeite te hoeven doen om die positie te behouden.

Qua gedrag zien je dan ook vaak een dagelijks werkschema dat op routine wordt afgewerkt. Hierbij is de werkhouding behoudend, afwachtend en soms zelfs defensief te noemen. Logisch want als je al op de top van je berg zit… kun je er gevoelsmatig alleen nog vanaf vallen. Er valt niets meer te winnen, het kan alleen nog maar minder.

De weerstand op verander-initiatieven is bij deze medewerkers niet direct zichtbaar omdat deze niet altijd hardop wordt geuit. Sterker nog, het komt regelmatig voor dat je deze medewerkers met een glimlach op de werkvloer ziet. Maar het werkelijke doorpakken en het dóén van de verandering ontbreekt vaak.

Je zou kunnen spreken van een passief agressieve houding waarbij ze met een glimlach ja-zeggen, maar in de praktijk nee-doen. Ze zitten duidelijk óp de veranderkar. Ze remmen hem niet moedwillig af, maar trekken hem ook zeker niet vooruit. Mind you, dit proces speelt zich regelmatig volledig onbewust af.

Hoe groot is deze groep? Nou, de overgrote meerderheid van alle Nederlanders geeft aan dat ze  ‘tevreden’ zijn met hun baan. In bijna ieder landelijk tevredenheidsonderzoek worden percentages van 70 tot meer dan 80% gevonden. Daarmee behoren Nederlandse werknemers samen met hun Scandinavische collega’s tot de meest ‘tevreden werknemers’ van Europa. Maar of we hier nu trots op moeten zijn…

DE BEVLOGEN MEDEWERKER

Bij een bevlogen medewerker ligt het net even anders.

Bevlogenheid is de actiegerichte state-of-mind die ontstaat als mensen:

  • Emotioneel betrokken zijn bij het werk omdat het ‘zin heeft’ en ‘zin geeft’ (purpose/toewijding);
  • Dóén waar ze plezier aan beleven en helemaal opgaan in het werk (absorptie/flow-ervaring);
  • Hierbij bruisen van energie en zich krachtig en trots voelen (vitaliteit).

In tegenstelling tot de voorgaande groep ervaart deze medewerker níet dat hij al op de top van de berg zit. Hij gelooft dat het beter, hoger, sneller, mooier kan. En geniet daarbij van het klimmen, de reis, het avontuur.

Hij heeft de bergtop in het vizier en wéét waarom hij daarheen wil (purpose). Hij werkt graag bij een bedrijf dat hem in staat stelt om samen met anderen dezelfde top te bereiken. En draagt hier met plezier aan bij door te doen waar hij goed in is én energie van krijgt.

Hij geniet van het dóén en kan hier volledig in opgaan (flow), hij is betrokken bij het bedrijf, collega’s en klanten. Hij is dagelijks bewust bezig met wat nodig is om verder te komen (focus), is bovengemiddeld gericht op ontwikkeling en innovatie en is trots op behaalde (deel)resultaten. Zij trekken met plezier de (verander)kar. Mooi toch!?

Doordat het verschil tussen beide groepen vooral zichtbaar is in het dagelijks gedrag (tevreden routinematige acties bij de tevreden medewerker, versus de glimmende ogen en doen wat écht nodig is bij de bevlogen medewerker) wordt ook steeds duidelijker welke groep de meeste impact heeft op het bereiken van doelen. Onderzoek laat dan ook zien dat de best scorende bedrijven hoog scoren op bevlogen medewerkers.

SAMENVATTEND

Oké, werknemerstevredenheid verschilt dus fundamenteel van bevlogenheid (in het Engels vaak vertaald als employee engagement). Verwar ze na vandaag dan ook alsjeblieft nooit meer met elkaar.

Om je te helpen nog even kort:


Het meten van ‘tevredenheid’ geeft veel werkgevers hierdoor helaas onjuiste informatie. Dit wetende is het hoopvol om in de praktijk te ervaren dat steeds meer werkgevers overstappen van het traditionele Medewerker-Tevredenheid-Onderzoek naar het Medewerker-Bevlogenheid-Onderzoek (zoals de veel gebruikte UBES-9 vragenlijst).

NIEUWE INZICHTEN,… NIEUWE FOCUS

Ook het directieteam waarover we in het begin van dit artikel spraken, heeft besloten om de focus te verleggen van tevreden medewerkers naar bevlogen medewerkers. Waarom? Omdat ze het hun klanten en medewerkers het beste gunnen.

De eerste stap die het bedrijf heeft gezet? Het periodiek meten van de bevlogenheid binnen hun teams. Bijsturen kan immers alleen als je weet wat de werkelijke route is naar bevlogen presterende TopTeams.