Doorbraak management.

Doorbraakmanagement richt zich op het doorbreken van ongewenste (gedrags)patronen binnen bedrijven door het actief veranderen van de heersende paradigma’s. Men heeft zich (veelal collectief) aangeleerd om op een bepaalde wijze naar de eigen business te kijken en zit hierin ‘vast’. Doorbraakmanagement helpt dan om anders te gaan kijken.

Dagelijks worden we met visuele, auditieve en andere zintuiglijke indrukken overspoeld. Om een idee te geven: ons onbewuste neemt 4,2 miljoen prikkels per seconde waar! Al deze prikkels worden gefilterd tot een beperkt aantal prikkels dat ons bewustzijn bereikt. Het ‘filter’ bepaald dus wat we van de wereld om ons heen vinden en hoe we op situaties reageren. Het filter bestaat uit een complexe set van regels en overtuigingen die op een bepaald moment en in een bepaalde discipline als gangbaar, richting- of zelfs normgevend wordt beschouwd. Het is een referentiekader waarin en waardoor men sociaal, zakelijk en maatschappelijk functioneren analyseert om te bepalen welke handeling nodig is om enerzijds pijn te vermijden of anderzijds meer plezier te beleven.

Binnen bedrijven ‘leert’ men elkaar bewust en onbewust om op bepaalde wijze naar situaties te kijken en er op bepaalde wijze op te reageren. Deze zakelijke paradigma’s beheersen dan ook de heersende bedrijfscultuur. Op zich een prachtig gegeven, ware het niet dat de heersende paradigma’s niet altijd meer passend zijn bij de dynamiek waar het bewuste bedrijf mee wordt geconfronteerd. Zo kan de markt waarin het bedrijf actief is bijvoorbeeld snel veranderen. Dit vraagt veelal ook om een veranderend zakelijk paradigma. Indien men er niet in slaagt om de bestaande paradigma/filter/cultuur te doorbreken en te veranderen naar een passend antwoord op wat de markt vraagt zal het bedrijf mogelijk worden geconfronteerd met afnemende opbrengsten en/of toename van kosten. Doorbraakmanagement richt zich op het gecontroleerd veranderen van de heersende paradigma’s.

Wil je meer lezen over leiderschap- en teamontwikkeling? Lees dan verder op onze home-page en download het e-book: ‘Realiseer bevlogen groeiversnelling in 100-dagen.’