Blog-IMPACT on the Job-Purpose eerst
Ooit heb ik ze heel hard uit mijn hoofd geleerd, de kernwaarden, missie en visie van mijn toenmalige werkgever. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat dat moest. Onderdeel van de nieuwe koers die het bedrijf zou inslaan, om de concurrentie voor te blijven. Ofwel… verandermanagement ‘oude stijl’. Ik en mijn collega’s konden de Engelstalige, door Amerikanen bedachte teksten, in koor opdreunen. Niemand wist echter waar we het precies over hadden. Laat staan dat we wisten wat we er in praktijk mee konden. In de hectiek van alledag verdwenen ze al snel van de werkvloer (als ze er ooit al écht waren geweest).
Bij bedrijven die werken vanuit een helder proces weten medewerkers precies wat ze doen en hoe ze het doen. Maar stel ze de vraag waarom ze doen wat ze doen en je zult al snel ontdekken dat het angstig stil blijft… vaak komen mensen dan niet verder dan… ‘om geld te verdienen’, of ‘voor onze klanten’. Bedachte kernwaarden uit het hoofd laten leren, voegt hier niets aan toe.
Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle leiders en ondernemingen niet vanuit bedachte merkwaarden werken, maar vanuit een helder geformuleerd en inspirerend waarom: “Nothing is more important to the survival and success of a firm than why it exists” (professor Cynthia Montgomery, Harvard Business School)
Wist u dat bedrijven die werken vanuit een heldere purpose, duidelijk betere resultaten behalen:
    • Klanten zullen het bedrijf vaker verkiezen boven concurrenten die geen duidelijk ‘waarom’ nastreven (+53%)
    • De medewerkersbetrokkenheid is hoger (engagement +40%)
    • De medewerkerstevredenheid is beter (job satisfaction +70%)
    • Het bedrijf onder de streep tot 10x beter presteert dan concurrenten (out-performing competitors x10)
En… het ís er gewoon. Een innerlijk waarom hoeft niet te worden bedacht of gecreëerd door externe adviesbureaus. Het hoeft ‘alleen maar’ gevonden te worden. Het managen van een purpose-geïnspireerd bedrijf vraagt echter om een volledig andere benadering dan het managen van een proces-gedreven onderneming.
Proces-gedreven bedrijven zijn als het ware machines die bestaan uit diverse onderdelen die samen de boel in gang houden. Ieder onderdeel heeft zijn eigen nut en wanneer een onderdeel hapert, wordt deze vervangen, of door een specialist (consultant) gerepareerd. Verandermanagement is dan feitelijk enkel gericht op symptoombestrijding .

Werken vanuit purpose

Bedrijven die werken aan het realiseren van een helder en inspirerende purpose, opereren als een natuurlijk organisme dat vanuit bevlogenheid samenwerkt om, net als een plant naar het licht, naar de purpose te groeien. De focus ligt niet op verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar op één en hetzelfde doel. Op systemisch functioneren in plaats van symptomisch handelen. Purpose voor proces. En om met Johan Cruijff te spreken: “Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?”
Investeren in verandermanagement vanuit een andere mindset dus, niet vanuit proces aanpassingen, maar vanuit het helder en inspirerend communiceren van de bedrijfspurpose. Is dat het waard? Ik herinner me het werkboek dat ik en mijn collega’s kregen om ons de nieuwe visie, missie en waarden eigen te maken. De ingelijste oorkonde als bewijs daarvan. En het weekendje weg als feestelijke aftrap. Maar ik herinner me ook de dag dat onze vestiging werd opgeheven, omdat de resultaten te ver achterbleven. Waar het echt om ging, voor ons en onze klanten….ons waarom, dat ben ik vergeten.

Benieuwd wat we voor jouw team kunnen doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.